Wednesday, June 21, 2006

Paġni Magħżulin mid-Djarji Ta' Ħalliem #5
Weekend ieħor fis-Seminarju tal-Virtù

Il-Ġimgħa, 21 ta' Ġunju, 1996

Illum tkellimna ħafna fuq il-futbol. Jien u Tonna nkejna ħafna lil tat-Taljani. Bħalissa ninsabu ferħanin. Però Vella ma jifhimx fil-futbol, u lanqas Russell ma jifhem wisq. Imbasta jitkellmu!

Fis-seminarju konna kollha f'kamra waħda, però l-kamra kien fiha s-soddod. Kif dħalna tgħidx kemm iġġilidna bl-imħadded!

Illum tgħidx kemm għamilna briju! Konna jien, Tonna, David u Alister. Tgħidx kemm kantajna "We Shall Not Be Moved"

Illum Russell kien se jaħraq nofs għalqa. Vella qabbad biċċa karta u Russell tefagħha fil-ħaxix niexef. Kellna ninżlu nitfuh għax kien se jaqbad sew. Tgħidx x'daħna kien hemm!

Dun Frans induna li konna aħna. Meta bdejna nitfuh Russell gara ġebla u ġiet fuq subgħajn Vella. Tgħidx x'għaġeb għamel - qisu baħnan!

Fil-għaxija ħriġna. Jiena ċempilt id-dar imma ma sibt lil ħadd.

Illum Johnny kisser tmien madumiet. Skond Vella, dan tela' max-shower fejn kont qed ninħasel jien biex jarawni għarwien u waqqa' tmien madumiet. Tgħidx x'ħoss għamlu! Però d-Dun ma qallu xejn.

Illum xrobna xi ftit inbid ukoll.

Illum kelli norqod ħdejn id-Dun għax bdejt nagħmel l-istorbju.

Karl ġab logħba jisimha 'The Game of the Year'. Din sabiħa ħafna.

Diska tal-Ġurnata - We Shall Not Be MovedĦatab: 4

Blogger nigredo qal/qalet...

ustja... dun frans l-ispagu?... jew bianco?

7:08 am  
Blogger L-Imżebbel qal/qalet...

Bonnici. Ma nafx jgħidulux l-ispagu. L-aħħar li rajtu kien fuq it-televixin jirraporta l-andament tal-konklavi f'Ruma, is-sena l-oħra.

Jekk niftakar sew, Dun Frans Bianco kien instab mejjet fil-għodu fis-sodda minn Dun Frans Bonnici. Pero m'inix ċert.

10:31 am  
Anonymous Anonymous qal/qalet...

Dun frans Bianco was found died in his bed. in the morning of the year 1994 on december 3rd if not mistaking.

11:47 pm  
Blogger L-Imżebbel qal/qalet...

Jekk m'iniex sejjer żball, kien l-1995 għax jidhirli li jien kont hemm. Irrid nivverifika mad-djarju.

Biex tara d-djarju online mur: http://halliem.blogspot.com

10:05 am  

Post a Comment

<< Lura