Sunday, October 02, 2005

Notturn
(Lil Vincent Van Gogh)Mużika: Melancholy Man – The Moody BluesĦatab: 4

Blogger Antoine Cassar qal/qalet...

Istja! Tixirqilha tassew din il-muzika! Proset Kevin!

Meta l-bahh isir helu, kif jigri f'dil-poezija tieghek, it-tama mitlufa matul il-gurnata tigi lura fid-dlam tal-lejl. Grazzi ras.

Jalla nitla' mieghek u ma' Alex, jekk nikru post flimkien darna tkun qisha l-Bottega tat-tliet poeti... ;-)

11:37 pm  
Blogger alex qal/qalet...

quakc quakc

11:52 am  
Blogger Antoine Cassar qal/qalet...

quakc?

12:13 pm  
Blogger alex qal/qalet...

ahem

4:05 pm  

Post a Comment

<< Lura