Saturday, September 17, 2005

Żabra f'Imqass it-Toroq

“Even a single hair casts its shadow.”

Publilius Syrus


U ma’ kull tqassisa siekta mqita, xagħri folt Madalenu nstabat isellem mumenti mitmumin...
...u b'għajnejh miksurin laqa' oħrajn daqt ġejjin…


Mużika: Cut My Hair - The WhoĦatab: 12

Blogger Antoine Cassar qal/qalet...

I've got to move with the fashion of the outcast... hehe, vers tajjeb dak!

7:18 pm  
Blogger Arcibald qal/qalet...

DAK QTAJT XAGHREK?!?

7:50 pm  
Blogger Kenneth qal/qalet...

L-Awropa x'tagħmillek, jew aħjar, x'iġġagħlek tagħmel!

2:41 am  
Blogger Mark Vella qal/qalet...

Prosit ghax mghadux moda dak ix-xaghar..izda mhux biex naharqek...il-Konsu inginier ma' l-BEI u bit-toppu...u l-messaggiera tas-sular tieghi bit-tpingija ma' daharha...u l-koka tal-kantin bit-tpingija fuq sidirha...;)

9:49 am  
Blogger Splengun qal/qalet...

Mid-dehra, skond Mark, dan kien sagrificcju li ma kienx hemm bzonnu.

1:55 pm  
Blogger Mark Vella qal/qalet...

forsi kien rit li kellu bzonn jghaddi minnu l-Imzebbel...

6:38 pm  
Blogger Hsejjes qal/qalet...

tinnamra mal-Marxizmu....interessanti.....

11:03 am  
Blogger Arcibald qal/qalet...

Vera Mark - imma iktar kont nistenna li taqa' l-assoċjazzjoni bejn l-Eiffel Tower u Pariġi milli x-xgħar twil innukklat u l-Imżebbel.

U barra minn hekk kważi kważi nibqa jien biss bix-xgħar twil min-nies li naf...

12:15 pm  
Blogger Splengun qal/qalet...

Qisek qed tahsibha Arc!

3:03 pm  
Blogger Arcibald qal/qalet...

Tqiegħedlix kliem f'ħalqi splengun!

9:25 pm  
Blogger Splengun qal/qalet...

He he he

1:49 pm  
Blogger L-Imżebbel qal/qalet...

Imsomma - mhux eżatt... imma qtajtlu biżżejjed biex inħossni kemmxejn diżorjentat.

2:18 pm  

Post a Comment

<< Lura