Monday, October 19, 2009

Lament / Eleġija - Jim Morrison

Lament

Lament for my cock
Sore and crucified
I seek to know you
Aquiring soulful wisdom
You can open walls of mystery
Stripshow.

How to aquire death in the morning show
TV death which the child absorbs
Deathwell mystery which makes me write
Slow train, the death of my cock gives life.

Forgive the poor old people who gave us entry
Taught us God in the child's prayer in the night.

Guitar player
Ancient wise satyr
Sing your ode to my cock.

Caress its lament
Stiffen and guide us, we frozen
Lost cells,
The knowledge of cancer
To speak to the heart
And give the great gift:
Words--Power--Trance

This stable friend and the beasts of his zoo,
Wild haired chicks,
Women flowery in their summit,
Monsters of skin.
Each color connects
-------To create the boat
-----------Which rocks the race.
Could any hell be more horrible
-------------------than now
-------------------------and real?

I pressed her thigh and death smiled.

Death, old friend
Death and my cock are the world
I can forgive my injuries in the name of
Wisdom--Luxury--Romance

Sentence upon sentence
Words are the healing lament
For the death of my cock's spirit
Has no meaning in the soft fire
Words got me the wound and will get me well
If you believe it.

All join now and lament the death of my cock
A tounge of knowledge in the feathered night
Boys get crazy in the head and suffer
I sacrifice my cock on the alter of silence.
Eleġija

Eleġija għal żobbi
Maħsus u msallab
Infittex li nsir nafek
Int u tikseb għerf imqanqal
Ħitan ta’ misteru taf tiftaħ
Spettaklu ta’ nżigħ.

Kif iġġibha l-mewt fl-ispettaklu tal-matutin
Il-mewt fuq it-televixin li t-tifel jassorbi
Misteru ta’ bir il-mewt li jġegħilni nikteb
Tren kajman, il-mewta ta’ żobbi tagħti l-ħajja.

Aħfer ’il povri xwejħin illi daħħluna
Għallmin’Alla fit-talba notturna tat-tfal.

Daqqaq tal-kitarra
Satiru dehni tal-qedem
Kantalu l-ode tiegħek ’il żobbi.

Mellislu l-eleġija
Twebbes u mexxina, lilna s-silġin.
Ċelluli mitlufa,
L-għarfien tal-kankru
Biex titħaddet mal-qalb
U tagħti d-don il-kbir:
Kliem--Setgħa--Estasi

Dal-ħabib tal-istalla u l-bhejjem l’għandu fiż-żu,
Xebbiet xuxithom imħabbla,
Nisa jitfarfru fil-fjur ta’ ħajjithom,
Mostri tal-ġilda.
Kull lewn jorbot
------Ħalli jkewwen id-dgħajsa
---------------Li tħeġġeġ ir-razza.
Haw’ xi infern iżjed waħxi
------------------minn t’issa
-----------------------u ta’ veru?

Qbadtilha koxxtejha u l-mewt tbissmet.

O mewt, ja ħabibti
Il-mewt u żobbi huma d-dinja
Nasal naħfer l-inġurji tiegħi f’isem
L-Għerf--Il-Lussu--Is-Seduzzjoni

Sentenza wara sentenza
Il-kliem huma l-eleġija fejjieqa
Għax il-mewta tal-ispirtu ta’ żobbi
Tifsira fin-nar bati m’għandhiex
Il-kliem għamluli l-ġerħa u huma għad jaħjuni
Jekk temminha.

Issa ingħaqdu kollha bi ħġarkom ħa tibku l-mewta ta’ żobbi
Ilsien t’għarfien fil-lejl kollu rix
Iġġennu ja subien u oqogħdu hemm batu
Ser nissagrifika żobbi fuq midbaħ is-skiet.

Mużika: Lament - Jim Morrison