Monday, October 06, 2008

- Jiġu mas-Sebħ -
17 ta' Ottubru 2008, Foyer Européen, Rue Heine, Luxembourg Ville, 20:00

Lejla ta' mużika u letteratura f'ġieħ Albert u Jane Marshall, radd ta' ħajr għal kulma kkontribwew matul ħajjithom mhux biss għat-televixin u l-letteratura, iżda għall-kultura Maltija f'sens wiesa'.

Bis-sehem ta' erba' kittieba mistednin minn barra l-Lussemburgu.

Albert Marshall jidderieġi siltiet mid-dramm 4.48 Psychosis ta' Sarah Kane, bis-sehem tal-atturi Sephora Gauci, Silvana Izzo Clarke, Jane Marshall u Mark Vella. Stage manager: Reno Saliba.

Novelli ta' Pierre J. Mejlak, Immanuel Mifsud u Alex Vella Gera.

Poeżija ta' Norbert Bugeja, Antoine Cassar, Claudia Gauci, Kevin Saliba u Joseph Spiteri.

Mużika ta' Carmen Borg, Joseph Debono (pjanu) u Roberta Spiteri (flawt).

Jaqraw ukoll John Degiorgio, Tony Gaffiero, Mark Vella u Anna Zammit.It-titlu "Jiġu mas-sebħ" meħud milll-ewwel vers tal-poeżija Misteru Buffu ta' Albert Marshall.

Illustrazzjoni ta' Maurice Tanti Burlò (mill-ktieb Diaspora).

Albert u Jane Marshall jirritornaw lejn Malta f'Novembru 2008.

Mużika: Bourée - Jethro Tull