Sunday, January 21, 2007

Ħolma Mibruma Ġo Ħolma

"For my own part, I have never had a thought which I could not set down in words with even more distinctness than that with which I conceived it. There is, however, a class of fancies of exquisite delicacy which are not thoughts, and to which as yet I have found it absolutely impossible to adapt to language. These fancies arise in the soul, alas how rarely. Only at epochs of most intense tranquillity, when the bodily and mental health are in perfection. And at those weird points of time, where the confines of the waking world blend with the world of dreams. And so I captured this fancy, where all that we see, or seem, is but a dream within a dream."

* * * * *
“Ngħid għalija, qatt ma kelli xi ħsieb li ma wasaltx inniżżilu fi kliem, u b’mod iżjed luċidu minn kif inkun ġibtu f'moħħi. Iżda hemm xorta ta’ stħajjil ta’ finizza li tgħaxxqek, u li m’humiex ħsibijiet, u li sibtha impossibbli għall-aħħar nadattahom għall-ilsien. Dal-istħajjil taħsis jitħeġġeġ ġewwa r-ruħ, iżda biss xi darba f’mitt qamar, jaħasra, f’waqtiet ta’ sliema intensa, meta s-saħħa tal-ġisem kif ukoll tal-menti jkunu t-tnejn perfetti, u tul dawk il-mumenti strambi, meta t-truf tad-dinja mistembħa jitkewsu mad-dinja tal-ħolm. U għaldaqstant, jien ħżaqt din l-istħajjila, li kull ma nilmħu, jew nidhru, m’huwa xejn għajr ħolma mibruma ġo ħolma.”

(Traduzzjoni ta' silta minn Marginalia ta' Edgar Allan Poe).

Mużika: A Dream Within A Dream - Alan Parsons Project