Wednesday, June 28, 2006

Inħarqet sena...

U f'xi ġurnata minn din il-ġimgħa... tkun għaddiet sena mindu tkebbset l-idea u l-ewwel ħuġġieġa ta' dan il-blogg...


Għalissa aktarx se nieħu pawsa għall-vaganzi tas-sajf.

Mużika: Black Celebration - Depeche Mode
(Lil Arċibald li kien webbilni nżomm blogg, u lil Twanny ta' l-appoġġ kontinwu tiegħu).