Wednesday, July 06, 2005

Għidli xi ħaġa - Talba wara ħolma

Naf.
Naf li 'ssa għadda ftit taż-żmien.
Iżda 'rrid nerġa' nisma leħnek.
Dak il-leħen, dik il-ħarsa,
dik id-daħka... ħamalla...
...ta' qaħba.


But I’m in so deep
You know I’m such a fool for you
You got me wrapped around your finger
Do you have to let it linger?
Do you have to, do you have to
Do you have to let it linger?

Għid xi ħaġa. Għidli xi ħaġa...


Għidli xi ħaġa. Għid xi ħaġa...

Say something, say something, anything
I’ve shown you everything
Give me a sign
Say something, say something, anything
Your silence is deafening
Pay me in kind

Do you have to, do you have to

Do you have to let it linger?


Għidli xi ħaġa.

Se nibqgħu sejrin hekk?
Eh?

Għidli xi ħaġa għid!
"Imqar kemm aqqalla nobgħodok!"

Mużika: Linger - The CranberriesĦatab: 2

Anonymous tzi qal/qalet...

ghandek blogg veru tajjeb, imzebbel. k.i.u. (keep it up ... ghall-blogg qed nghidlek!)

8:38 pm  
Blogger L-Imżebbel qal/qalet...

Għadek ma tafx kemm nieħu pjaċir meta xi ħadd jindirizzani bħala Imżebbel. A Mżebbel! Ja Mżebbel! L-Imżebbel, il-pulċinell ta' Ġezebel!

4:14 am  

Post a Comment

<< Lura