Tuesday, January 15, 2008

Kullimkien, basta barra minn did-dinja
(Traduzzjoni ħielsa)

N'importe où hors du monde

Cette vie est un hôpital où chaque malade est possédé du désir de changer de lit. Celui-ci voudrait souffrir en face du poêle, et celui-là croit qu'il guérirait à côté de la fenêtre.

Il me semble que je serais toujours bien là où je ne suis pas, et cette question de déménagement en est une que je discute sans cesse avec mon âme.

“Dis-moi mon âme, pauvre âme refroidie, que penserais-tu d’habiter Lisbonne ? Il doit y faire chaud et tu t’y ragaillardirais comme un lézard. Cette ville est au bord de l’eau ; on dit qu’elle est bâtie en marbre et que le peuple y a une telle haine du végétal, qu’il arrache tous les arbres. Voilà un paysage fait selon ton goût, un paysage fait avec la lumière et le minéral et le liquide pour les réfléchir !”

Mon âme ne répond pas.

“Puisque tu aimes tant le repos, avec le spectacle du mouvement, veux-tu venir habiter la Hollande, cette terre béatifiante ? Peut-être te divertiras-tu dans cette contrée dont tu as souvent admiré l’image dans les musées. Que penserais-tu de Rotterdam, toi qui aimes les forêts de mats et les navires amarrés au pied des maisons.”

Mon âme reste muette.

2Batavia te sourirait peut-être davantage, nous y trouverions l’esprit de l’Europe marié à la beauté tropicale.”

Pas un mot. - Mon âme serait-elle morte ?

“En es-tu donc venue à ce point d’engourdissement que tu ne te plaises que dans ton mal ? S’il en est ainsi, fuyons vers les pays qui sont les analogies de la Mort. - Je tiens notre affaire, pauvre âme ! Nous ferons nos malles pour Tornéo. Allons plus loin encore, à l’extrême bout de la Baltique; encore plus loin de la vie, si c’est possible; installons-nous au pôle. Là le soleil ne frise qu’obliquement la terre, et les lentes alternatives de la lumière et de la nuit suppriment la variété et augmentent la monotonie, cette moitié du néant... Là, nous pourrons prendre de longs bains de ténèbres cependant que, pour nous divertir les aurores boréales nous enverrons de temps en temps leurs gerbes roses, comme des reflets d’un feu d’artifice de l’enfer !”

Enfin, mon âme fait explosion et sagement elle me crie : “N’importe où ! N’importe où ! Pourvu que ce soit hors de ce monde !”

Charles Baudelaire

* * * * * * * * * * *

Kullimkien, basta barra minn did-dinja
(Traduzzjoni ħielsa)

Dil-ħajja hija sptar fejn kull marid huwa maħkum mix-xewqa li jibdel is-sodda. Wieħed irid joqgħod ibati bi dritt il-fuklar, u l-ieħor mingħalih li se jfieq biswit it-tieqa.

Lili dejjem jidhirli li nkun għall-qalbi proprju fejn ma nkunx ninsab, u dil-biċċa li nġorr minn hawn għal hemm, ma’ ruħi, nitkellimha bla heda.

“Għidli waħda ruħi, ja ruħ kiebja, xi tgħidli li kellek tmur toqgħod Liżbona? Belt Mediterranja, bix-xemx tlellex fuq xtajta għatxana, u fuq il-ġilda u x-xuxa ta’ xbejbiet sbieħ samrana. Għandhom inbid tgħidx kemm hu fin, u xi kċina bnina, mistgħaġbin! U l-lingwa tafha, in-nies minn tagħna, il-ħajja rħisa, taf ukoll tistagħna. Int hemm postok, ġo Lisboa, f’belt il-Fado, f’belt Pessoa.”Ruħi ma tweġibx.

“U mela la tħobb tiddiskla u tisserrep ġo moħħok, għax ma terħilhiex sa l-Olanda, dik l-art xi ftit minn kollox għandha. X’taħseb dwar Amsterdam? Hemmhekk żgur tiddamdam! Hemm ħaxixa u faqqiegħ f’kull ħanut li tidħol fih. U tinqeda bil-kwiet: hemm m’hemmx ħnieżer, hemm bla inkwiet. U fit-trejqat biss biss xebbiet - biex nifthemu ‘mid-debbiet’ - ħormana, għerija, fit-twejqat ħamranija, sa mill-bogħod isejħulek, jittawlulek, inemmsulek. F’xiex trid hemm tiżvoga: xorb, tbahrid, nisa, droga. U l-ħdura? Xi tgħidli għall-ħdura, int li l-univers tarah fi fjura?”Ruħi tibqa’ siekta.

“Forsi Pariġi togħġbok iżjed? Jgħidu li hemmhekk, fost ħwejjeġ oħra, għad hemm l-eku ta’ l-ispirtu Eżistenzjalist imserrep mal-ħsieb Komunist.”Ruħi tibqa’ ma titniffisx.

“Jew forsi l-Indja ssibek aħjar? Hemmhekk tinġabar, issib is-sabar. Tiftaħ ir-raddi ta’ l-enerġija, ħa jgħaddu minnek kull dehen u dija. Tagħtiha biss għall-Filosofija, sa ssir duttur tat-Teosofija. Kull għerf moħbi tagħraf tiżnu, bl-Okkultiżmu u l-Mistiċiżmu. Issib lil Brahman, issib lil Krishna, bogħod mill-isfrattu li lkoll filixna. Issir xi Jogi bħal Yogananda, Vajrasattva, Bodisattva. Imbagħad jonqxulek ġmiel ta’ vara, u jvarawk bħal’Avatara. Issa tara. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama... Hemm jgħix ukoll id-Dalai Lama.”

Lanqas ħoss. Tgħid din ruħi mejta?“Inti inti jew m’intix? Tassew ilħaqt dak l-istat t’apatija li ma tiħux ruħ ħlief fl-anemija? Jekk hu hekk, mela tlaqna lejn artijiet lewn l-imwiet! Ħalli f’idi ja ruħ imsejkna! Ejja nsorru ħwejjiġna lejn l-Iżlanda. Anzi, tlaqna iżjed fil-bogħod sa l-ibgħad truf tal-Baltiku; jew saħansitra iżjed lil hinn mill-ħajja, jekk nistgħu; ejja nintefgħu lejn il-Pol Nord. Hemmhekk ix-xemx bil-kemm tħakkek żbrixx minn ma’ l-art, u l-bidla kajmana mil-lejl għan-nhar toħnoq it-tiżwiq u tkattar il-monotonija - dik in-nofs tax-xejn. Hemm erħilna nixxaħxħu f’ħasliet prolissi ta’ dlam, waqt li l-awrora boreali, biex iderrina xi daqsxejn, xi kultant tixħtilna faxxex ta’ dawl lewn il-ward donnhom riflessi tal-ġigġifogu ta’ l-Infern!”“Fl-aħħar ruħi tinfaqa’, u b’dehen liema bħalu tokrobli: “Fejn trid! Fejn trid! Basta ’l barra minn did-dinja!”

Kevin Saliba
14/01/08

Mużika: Anywhere Out Of The World - Dead Can Dance