Sunday, July 08, 2007

Iskru!

Enivrez-Vous

Enivrez-Vous
Il faut être toujours ivre.
Tout est là:
c'est l'unique question.
Pour ne pas sentir
l'horrible fardeau du Temps
qui brise vos épaules
et vous penche vers la terre,
il faut vous enivrer sans trêve.
Mais de quoi?
De vin, de poésie, ou de vertu, à votre guise.
Mais enivrez-vous.
Et si quelquefois,
sur les marches d'un palais,
sur l'herbe verte d'un fossé,
dans la solitude morne de votre chambre,
vous vous réveillez,
l'ivresse déjà diminuée ou disparue,
demandez au vent,
à la vague,
à l'étoile,
à l'oiseau,
à l'horloge,
à tout ce qui fuit,
à tout ce qui gémit,
à tout ce qui roule,
à tout ce qui chante,
à tout ce qui parle,
demandez quelle heure il est;
et le vent,
la vague,
l'étoile,
l'oiseau,
l'horloge,
vous répondront:
"Il est l'heure de s'enivrer!
Pour n'être pas les esclaves martyrisés du Temps,
enivrez-vous;
enivrez-vous sans cesse!
De vin, de poésie ou de vertu, à votre guise."

Charles Baudelaire


* * * * * * * * * *


Iskru!

Iskru!
Jeħtieġ li nkunu dejjem sakrana!
Dan kollox:
dan hu l-uniku kmandament!
Biex ma tħossux
it-toqla waħxija tal-Ħin
tbenġlilkom spallejkom
u tidħankom dqiq ma' l-art,
tridu tiddamdmu bla heda.
Imma xurbana biex?
Bl-inbid, bil-poeżija, jew bil-virtù, biex tridu.
Imbasta tiskru.
U jekk,
- fuq it-turġien ta' xi palazz
fuq il-ħaxix ħadrani ta' xi ħandaq
fis-solitudni miżerabbli ta' kamritkom -
qatt xi darba tistenbħu,
inqas fis-sakra jew inkella f'sensikom,
staqsu waħda lir-riħ,
lill-mewġa,
lill-kewkba,
lill-għasfur,
lill-arloġġ,
lil kull ma jbewweġ,
lil kull ma jwaħwaħ,
lil kull ma jitkagħweġ,
lil kull ma jgħanni,
lil kull ma jpaċpaċ:
x'ħin huwa;
u r-riħ,
il-mewġa,
il-kewkba,
l-għasfur,
l-arloġġ,
iwiġbukom:
"Din hija sigħet is-sakra!
Biex ma tkunux ilsiera mmartirizzati tal-Ħin,
iskru;
iskru fuq li tiskru!
Bl-inbid, bil-poeżija, jew bil-virtù, biex tridu!"

Kevin Saliba

Mużika: Some Summers They Drop Like Flys - Dirty Three
(U fi ftit jiem oħra se nerġa' ninżel nisker fuq il-Blata...bl-inbid, bil-poeżija, bil-virtù, u biex irrid!)Ħatab: 1

Blogger Azwaw soumendil awragh أزواو سومنديل آوراغ qal/qalet...

very nice blog, i added you on my friendsblog list and i present this wonderful translation of eskru of baudelaire with a little presentation af the langage of malta.

12:21 am  

Post a Comment

<< Lura